Ogłoszenie

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych informuje, że od dnia 01.12.2011r. do 31.01.2012r. przyjmować będzie wnioski na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. 
Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1 osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.mops.pelplin.pl, w zakładce Komisji Alkoholowej / pliki do pobrania.
                                                                                                                         Pełnomocnik Burmistrza ds
                                                                                                                                    Profilaktyki i Rozwiązywania      
                                                                                                                                   Problemów Alkoholowych  
                                                                                                                                      Maria Pańczyk