Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
i doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych – Dz.U z 2002 Nr 101,
poz.926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie Plac Grunwaldzki 7/1 w terminie do 30 maja 2008 r. w godzinach od 7.30 – 15.30 w piątek do godz. 12.00.

 

Kierownik MOPS Pelplin
mgr Maria Pańczyk