Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 28 listopada 2008r. , został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Pelplin na 2009 r.- 2010 r.

              Wybrana została oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Garbary 12/13.