Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
o roztrzygnięciu otwartego konkursu na świadczenie usług i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Sampomocy w 2009 r. i 2010 r.

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie podaje do wiadomości publicznej, że dnia 29 grudnia 2008 r., rozstrzygnięty został otwarty konkurs na świadczenie usług i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w 2009 r.  i 2010 r.Wybrana została oferta Caritas Diecezji Pelplińskiej, 83-130 Pelplin ul. Sambora 28, spełniająca wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w wyżej wymienionym zakresie.