Ogłosznie o roztrzygnięciu otwartego konkursu na świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji

Wybrana została oferta Caritas Diecezji Pelplińskiej, ul. Sambora 28, 83-130 Pelplin

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pelplinie
mgr Maria Pańczyk