PFRON – ważna informacja

Wnioski o dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych w drugim półroczu roku szkolnego 2007/2008 zamieszkujących obaszry wiejskie w gminnych, miejsko wiejskich należy przyjmować z chwilą otrzymania z PFRON niniejszego zaproszenia do przystąpienia do realizacji obszaru A programu do dnia 31 marca 2008 roku.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego programu oraz procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl Ponadto, można je również uzyskać w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku oraz telefonicznie pod numerem telefonu (058) 554-85-16 wew. 34