Podwyższenie kryteriów w Podprogramie 2016 r.- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gdańsku Oddział w Pelplinie
(Pelplin ul. Mickiewicza 23)

uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Pelplin, że od stycznia 2017r. podwyższone zostały kryteria w Podprogramie 2016 r. – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą obecnie:
– 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas 951 zł)
– 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Osoby/rodziny, które dotąd nie korzystały z pomocy żywnościowej a chcące ją otrzymać , proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Do otrzymania pomocy niezbędne jest skierowanie z MOPS wystawione w oparciu o powyższe kryteria dochodowe.

Termin wydawania nowego asortymentu (mleko i ser żółty)

– 26 stycznia 2017 r.
– 27 stycznia 2017 r.