POMOC ŻYWNOŚCIOWA CZERWIEC 2023 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w VI 2023 r.:

A-J  12-06-2023 r.
K-P 13-06-2023 r.
R-Ż 14-06-2023 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. MLEKO
2. OLEJ
3. POWIDŁA
4. CUKIER
5. MAKARON
6. SZYNKA KONSERWOWA

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.