POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Odbiorcy artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy  społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Kryterium dochodowe jakie muszą spełniać osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej wynosi 1268,00 zł dla osoby samotnej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej można otrzymać w tutejszym ośrodku od 1 września 2018 r.