POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w październiku 2018 r.:
A-J  25-10-2018 r.
K-P 26-10-2018 r.
R-Ż 29-10-2018 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w październiku 2018 r.:
1. filet z makreli
2. mleko UHT
3. cukier biały
4. groszek z marchewką

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki wydawane będą wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego