POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w styczniu 2019 r.:
A-J  25-01-2019 r.
K-P 28-01-2019 r.
R-Ż 29-01-2019 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w styczniu 2019 r.:
1. mleko
2. ryż
3. kabanosy

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.