POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie realizowane od 01.12.2019 r. do 31.07.2020 r.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które będzie wydawane od 01.12.2019 r.   przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.