POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w lutym 2020 r.:
A-J  18-02-2020 r.
K-P 19-02-2020 r.
R-Ż 20-02-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w lutym 2020 r.:
1. cukier
2. olej rzepakowy
3. sok jabłkowy
4. mleko
5. kasza gryczana
6. fasola biała

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.