POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w marcu 2020 r.:
A-J  11-03-2020 r.
K-P 10-03-2020 r.
R-Ż 09-03-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w marcu 2020 r.:
1. cukier biały
2. ryż
3. makaron jajeczny
4. szynka drobiowa

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.