POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w kwietniu 2020 r.:
A-J  01-04-2020 r.
K-P 02-04-2020 r.
R-Ż 03-04-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w kwietniu 2020 r.:
1. koncentrat pomidorowy
2. sok jabłkowy
3. makaron jajeczny
4. szynka drobiowa
5. gołąbki

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.