POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w maju 2020 r.:
A-J  19-05-2020 r.
K-P 20-05-2020 r.
R-Ż 21-05-2020 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment w w maju 2020 r.:
1. buraczki
2. koncentrat pomidorowy
3. filet z makreli
4. powidła śliwowe
5. ryż

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.