POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w styczniu 2021 r.:
A-J  14-01-2021 r.
K-P 15-01-2021 r.
R-Ż 18-01-2021 r.
Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. buraczki
2. koncentrat pomidorowy
3. mus jabłkowy
4. powidła śliwowe
5. cukier
6. mleko UHT

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.