POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności we wrześniu 2021 r.:

A-J  22-09-2021 r.
K-P 23-09-2021 r.
R-Ż 24-09-2021 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. kawa zbożowa rozpuszczalna
2. makaron

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu