POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w IV 2022 r.:

A-J  13-04-2022 r.
K-P 14-04-2022 r.
R-Ż 15-04-2022 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. groszek z marchewką
2. szynka drobiowa
3. szynka wieprzowa
4. koncentrat pomidorowy
5. powidła śliwkowe

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.