POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Termin wydawania żywności: 01.07.2024 r. – 05.07.2024 r., w godzinach 12:10-15:00.

Miejsce wydawania – Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.