POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Termin wydawania żywności:

18.07.2024 r. od A do J
19.07.2024 r. od K do P
22.07.2024 r. od R do Z

w godzinach 12:10-15:00

Miejsce wydawania – Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.