POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że od dnia 23 października 2017 roku wydawana będzie żywność:

  • mleko UHT
  • cukier
  • gulasz z warzywami
  • fasola biała
  • kasza gryczana
  • szynka drobiowa
  • makaron jajeczny

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23, w godz. od 8:00 do 12:00.

Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki wydawane będą wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego.