POMOC ŻYWNOŚCIOWA MAJ 2023 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w V 2023 r.:

A-J  24-05-2023 r.
K-P 25-05-2023 r.
R-Ż 26-05-2023 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. MLEKO
2. OLEJ
3. POWIDŁA

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.