POMOC ŻYWNOŚCIOWA WRZESIEŃ 2022 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w IX 2022 r.:

A-J  26-09-2022 r.
K-P 27-09-2022 r.
R-Ż 28-09-2022 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. olej
2. cukier

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.