Program wyrównywania różnic między regionami w 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, przekazuje informację  o możliwości uczestnictwa  w Programie wyrównywania różnic między regionami w 2013 r. 

Na  stronie  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl , umieszczona została informacja na temat realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami ii” w 2013 r.

 Beneficjentami  programu mogą być dla obszaru:

1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

3) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, spółdzielnie socjalne dla osób prawnych,

5) obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

6) obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7) obszaru G – (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Składanie wniosków obowiązuje do 22 lutego 2013 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie Tel. 58- 77 34 914, 58- 77 34 917, 58- 77 34 913, 58- 77 34 916.