„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”

 Image

 

 

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wzorem lat ubiegłych kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” w ramach PO KL, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten rozpoczął się od marca i potrwa do końca grudnia 2010r. 

          Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych.

          Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących klientami naszego ośrodka.W ramach Projektu zostało podpisane 8 kontraktów socjalnych, które będą realizowane przez zatrudnionego pracownika socjalnego.

          W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji w tym aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna, realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa i doradcę zawodowego. Jak co roku zapewniamy udział w szkoleniach dzięki którym uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, rozwiną umiejętności społeczne, aby wymienione działania przyniosły pożądany efekt. Uczestnicy projektu objęci zostaną również pomocą finansową.