„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”

W ramach reazliowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie projektu: "Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych" 8 uczestniczek ukończyło szkoelnie z: "Zakresu Aktywnego Poszukiwania Pracy" prowadzone przez doradcę zawodowego.

Image

Image

Image

Odbyło się również szkolenie z zakresu autoprezentacji prowadzone przez psychologa.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.