„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie jest organizatorem projektu: "Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych" w ramach tego projektu rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników.  Od 05 lipca rozpoczęły sie dwa szkolenia zawodowe realizowane przez C.K.Z. NAUKA  w Tczewie.

I szkolenie- kurs kucharza, biorą w nim udził dwie Panie.

II szkolenie – kurs opiekunka osób starszych, biorą w nim udział cztery Panie. 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w placówce C.K.Z. NAUKA, natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą w Szpitalu ( Oddział Medycyny Paliatywnej) oraz w "Kuźni" w Tczewie.