„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”

Image

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem projektu „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”, który rozpoczął się w czerwcu 2008r. Projekty ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sekytorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących klientami naszego ośrodka.

Obecnie realizowane są założenia zawarte w kontraktach socjalnych. Mianowicie prowadzone jest poradnictwo zawodowe, dzięki któremu uczestnicy będą mieli ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu jak również zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętnośći dotyczące inetnsywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

W najbliższym czasie rozpocznie się także kurs komputerowy dla osób objętych projektem mający na celu ułatwienie podjęcia pracy a tym samym poprawę sytuacji bytowej. Przewidziane są także szkolenia zawodowe, dzięki którym osoby biorące udział w projekcie zyskają dodatkowe kwalifikacje, umiejętności.
Uczestnicy projektu mają także możliwość skorzytania z konsultacji psychologicznej. Osoby biorące udział w projekcie zostały objęte pomocą finansową w formie zasiłków celowych.