„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”

                                      Image     
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wzorem roku ubiegłego kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” w ramach PO KL, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten rozpoczął się od marca i potrwa do końca grudnia 2009r.
       Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących klientami naszego ośrodka.
W ramach Projektu zostało podpisane 10 kontraktów socjalnych, które będą realizowane przez zatrudnionego pracownika socjalnego.
W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji w tym aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna, realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa i doradcę zawodowego. Zapewniamy udział w szkoleniach i terapię psychologiczną, rodzinną, dzięki której uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, rozwiną umiejętności społeczne, aby wymienione działania przyniosły pożądany efekt przewidujemy konsultacje psychologa i doradcy zawodowego na czas trwania kontraktu.