„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

       Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mianowała Przewodniczącą Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Lucynę Bielińską ambasadorem ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej  „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.

     Przewodnicząca Komisji otrzymała zaproszenie na uroczystą inaugurację kampanii, która odbędzie się 7.IV.2009r. w Warszawie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.