Środki finansowe na pomoc dla kombatantów

W ślad za pismem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Warszawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie uprzejmie informuje, że na 2007 rok nie przewidziano środków finansowych na pomoc społeczną z Państwowego Funduszu Kombatantów, przyznawaną za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej. Kombatanci i inne osoby uprawnione spełniające kryteria ustawy z dnia 12 marca 2004 rku o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o pomoc ze środków pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, ul. Plac Grunwaldzki 7. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (058) 536-12-47.