RODZINA 500 PLUS W PELPLINIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Patryk Demski informuje mieszkańców Gminy Pelplin, że wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach Programu RODZINA 500 PLUS, można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r., w niżej wymienionych instytucjach:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie , Plac Grunwaldzki 7 (naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy Pelplin),

w dni robocze, jak niżej:

Poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
Środa (7.04.2016 r., 14.04.2016 r.) od godz. 7.30 – 18.00
Piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

Dodatkowym dniem pracy jest 2 kwietnia 2016 r. (sobota) od godz. 7.30 do godz. 14.00

2. Szkoła Podstawowa Małe Walichnowy

W dniach:
06.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00
08.04.2016 (piątek) od godz. 10.00 – do godz. 13.00
13.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00

3. Zespół Kształcenia i Wychowania Kulice

W dniach:
06.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00
08.04.2016 (piątek) od godz. 10.00 – do godz. 13.00
14.04.2016 (czwartek) od godz. 10.00 – do godz. 14.00

4. Zespół Kształcenia i Wychowania Rudno

W dniach:
06.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00
08.04.2016 (piątek ) od godz. 10.00 – do godz. 13.00
13.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00

5. Zespół Kształcenia i Wychowania Rajkowy

W dniach:
06.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00
08.04.2016 (piątek) od godz. 10.00 – do godz. 13.00
13.04.2016 (środa) od godz. 10.00 – do godz. 14.00

Uwaga: Druki wniosków są dostępne w Referacie Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Pelplin oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, w godzinach urzędowania. Ponadto znajdują się na stronie www.mops.pelplin.pl