Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 08.12.2010r., został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na świadczenie usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy na lata 2011-2010r.

Wybrana została oferta  Caritas Diecezji Pelplińskiej, ul. Sambora 28, 83-130 Pelplin.