Składanie wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od dnia 01.01.2011 r. do 28.02.2011 r. przyjmować będzie wnioski na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej.
Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Komisji Alkoholowej / pliki do pobrania.
Pełnomocnik Burmistrza Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Maria Pańczyk