Składanie wniosków

Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1 osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone. Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Komiscji Alkoholowej / pliki do pobrania.

Pełnomocnik Burmistrza Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Maria Pańczyk