Składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie, informuje, że 30 czerwca  upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklaracje można składać drogą elektroniczną poprzez aplikację ZONE. https://ceeb.gov.pl/

Do złożenia deklaracji w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Mieszkańcy nie posiadający profilu zaufanego proszeni są o wypełnienie formularza w formie papierowej i złożenie go w sekretariacie urzędu.

Druki dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  bądź do pobrania w tutejszym urzędzie.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904