SOS – Żagiel. Kurs na trzeźwość!

Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START” zaprasza wszystkich do udziału
w ogólnopolskiej akcji SOS – Żagiel. Kurs na trzeźwość!
Celem projektu jest wskazanie, że terapia odwykowa to doświadczenie
rozwojowe, zawierające dużą dozę procesu twórczego. To nie ponura pokuta prowadząca do
punktu wyjścia, ale twórcze poszukiwanie dróg rozwoju osobistego w kierunku realizacji
idealnej wizji siebie i swego otoczenia.
Kiedyś kardynał Wyszyński powiedział, że abstynencja jest niezwykle łatwa, a
trzeźwość trudna, i rzeczywiście, ruch trzeźwościowy jest samoistną wartością i nie dotyczy
wyłącznie osób uzależnionych od alkoholu.
Zapraszamy wszystkich trzeźwiejących alkoholików do udziału w naszej akcji.
Napiszcie list pożegnalny do wódki, a my te listy spalimy, popioły zabierzemy na łódkę.
Popłyniemy do morza i żeby grobu nie miała, popioły rozsypiemy. Listy możecie przekazać
bezpośrednio podczas spotkania w trakcie rejsu lub wcześniej – wyślijcie je pod adresem
TWP „START”, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16/7, 90-255 Łódź.
Popłyniemy Wisłą dzięki Waszej pomocy, bo załogę łódki Wy wybierzecie
spośród siebie. Kapitan będzie jeden, ale chcemy, aby załoga wymieniała się co dobę. W ten
sposób popłynie 15 żeglarzy alkoholików. W Krakowie, Sandomierzu, Warszawie, Toruniu i
Gdańsku zatrzymamy się na dłużej, zapraszamy na spotkanie z nami.
Wspierajcie nas własnymi pomysłami, co po drodze możemy jeszcze zrobić.
Popłyniemy w dniach 13 czerwca (poniedziałek) – 17 czerwca (piątek). Dokładne
terminy i opis, gdzie i o której godzinie będziemy, przedstawimy w najbliższych tygodniach.
Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.sos-zagiel.org.pl.
Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej
„START”
Osoba do kontaktu:
Dorota Wieczorek
tel. (+48)509 020 843
akcja@sos-zagiel.org.pl
SOS – Żagiel