Spotkanie dotyczące przeciwdziałaniu przemocy

    Dnia 02 marca 2009 r., na Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, miało miejsce spotkanie dotyczące współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Otworzył je  Andrzej Stanuch, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, który witając zaproszonych gości przedstawił jednocześnie cel spotkania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji pożytku publicznego zajmujący się powyższą problematyką.  

 

Image            

                          W spotkaniu uczestniczyli Jolanta Ligmanowska Sekretarz Gminy Pelplin, Grzegorz Watkowski Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pelplinie, ks. Prałat Tadeusz Brzeziński Proszcz Parafii Katedralnej w Pelplinie,  Elżbieta Piontek Prezes Zespołu Parafialnego Caritas w Pelplinie, przedstawiciele  policji, kuratorzy Sądu Rejonowego w Tczewie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Pelplin, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiskowe, Straż Miejska oraz pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie wraz z kierownikem  Marią Pańczyk, prowadząca spotkanie.Ideą  zorganizowania spotkania, było poruszenie tak trudnego tematu jakim jest przemoc w rodzinie, co podkreślił na wstępie Pan Burmistrz.

                        W trakcie spotkania, pracownicy socjalni  przedstawili co należy do obowiązków  pracownika socjalnego i jakie przewidziane są zmiany w projektach ustaw. Przedstwiona została także procedura Niebieskiej Karty zarówno ze strony Policji jaki i MOPS. Uczestnicy spotkania wymieniali między sobą uwagi o możliwościach i procedurach w postępowaniu gdy ma miejsce przemoc w domu czy szkole. Mieszkańcy naszej gminy mają możliwości korzystania z fachowej pomocy w Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie lub raz w miesiącu  na miejscu w Pelplinie, o czym poinformowała zebranych Pani Jolanta Ligmanowska.

ImageImage

 

W trakcie dyskusji wysunięto konieczność  zwiększenia współpracy pomiędzy szkołmi a ośrodkiem pomocy. Kolejnym etapem będą spotkania  z poszczególnymi  szkołami, na których omówione zostaną zasady współpracy  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie