Spotkanie Wielkanocne

Dnia 10.04.2012 r. odbyło się Gminne Spotkanie Wielkanocne, na które przybyli licznie zaproszeni goście, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzeja Stanucha oraz Dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. Grzegorza Weisa.

Organizacją uroczystości, która odbyła się w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, zajęli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, pracownicy Caritas Diecezji Pelplińskiej, a także Dyrektor i pracownicy Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i i Gminy Pelplin Pan Andrzej Stanuch, Zastępca Burmistrza Pan Tadeusz Błędzki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mirosław Chyła, Dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. Grzegorz Weis, Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1w Pelplinie Pani Lucyna Bielińska, Dyrektor Katolickiej Rozgłośni „Radio Głos” ks. Prałat Ireneusz Smagliński. 

Na spotkanie, jak co roku przybyły zaproszone samotne osoby z terenu miasta i gminy Pelplin. Spotkanie uświetniła występem Pani Marta Tomczyńska, która swoim głosem zachwyciła wszystkich gości.

Spotkanie sfinansowane zostało z funduszu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Pelplinie.