Spotkanie Wielkanocne

Zgodnie z tradycją dnia 28.04.2011r. odbyło się Gminne Spotkanie Wielkanocne na które przybyli licznie zaproszeni goście, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzeja Stanucha oraz Dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. Gerarda Jakubiaka .

Image 

 Organizacją uroczystości która odbyła się w progach Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie, zajęli się pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, pracownicy Caritas Diecezji Pelplińskiej a także Dyrektor i pracownicy ZS NR 1 w Pelplinie.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili : Burmistrz Miasta i i Gminy Pelplin Pan Andrzej Stanuch , Zastępca Burmistrza Pan Tadeusz Błędzki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mirosław Chyła, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pelplinie Pani Lucyna Bielińska, Dyrektor Katolickiej Rozgłośni „Radio Głos” ks. Prałat Ireneusz Smagliński oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Pelplinie Pani Maria Pańczyk.

Image Image

Na spotkanie jak co roku przybyły zaproszone samotne osoby z terenu miasta i gminy Pelplin. Od początku spotkania towarzyszył chór dziecięcy z Jabłowa pod batutą ks. Gerarda Jakubiaka.

Image Image
Spotkanie sfinansowane zostało z funduszu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Pelplinie.