STYPENDIA SOCJALNE

Wnioski dostępne są w MOPS Pelplin.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczeniach np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej dochodach z gospodarstwa rolnego, emerytura/renta, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) można składać od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wzór wniosku do pobrania tutaj.