STYPENDIA SOCJALNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości pobierania wniosków o stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczeniach np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, emerytura/renta, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku , zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) można składać od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.
Wzór wniosku do pobrania tutaj