STYPENDIA SOCJALNE

Od roku szkolnego 2014/2015 stypendia socjalne realizowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 7/1.

Wnioski dostępne są w MOPS od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczeniach np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej

dochodach z gospodarstwa rolnego, emerytura/renta, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku , zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) można składać od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wzór wniosku do pobrania tutaj