Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie, informuje, że złożona została jedna oferta przez Fundację Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA” spełniająca wymogi zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W związku z powyższym Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA” zostanie zaproszona do podpisania umowy na w/w świadczenia w 2016 r.