Szansa dla bezrobotnych

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie szans osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia w zawodach związanych z budownictwem.

W projekcie moga wziąć udział osoby bezrobotne:

– mężczyźni i kobiety:
            – bez kwalifikacji zawodowych
            – zamierzające zmienić kwalifikacje zawodowe, w szczególności osoby długotrwale 
              bezrobotne. 

Osoby mogą uzyskać następujace wsparcie:

– poradnictwo zawodowe
  szkolenia z zakresu rozwoju osobowego,  szkolenia specjalistyczne związane z konkretnym zawodem budowlanym
– staże i przygotowanie w miejscu pracy.

Dodatkowo przewiduje się:

– zwrot kosztów na dojazdy do miejsca szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego
– zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania w okresie pierwszego roku zatrudnienia. 

Wszystkie osoby bezrobotne które chca skorzystać z powyższej oferty, proszone są  o kontakt z PUP Tczew Al. Solidarności 14a , pokój 213 lub 214, lub telefonicznie pod numerem tel. 058 532 82 72 wew.330 (doradca zwodowy) lub wew.327 (szkolenia). 

Osoby bezrobotne będące klientami ośrodka pomocy mogą uzyskać informacje u pracowników socjalnych opiekujących się danym rejonem.