Szkolenie „Edukacja finansowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie w dalszym ciągu realizuje projekt „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.

 W dniach 8-10 listopada 2010r. odbędzie się szkolenie : „Edukacja finansowa” dla beneficjentów w/w projektu. Celem głównym szkolenia jest uświadomienie mieszkańcom wsi i miasta potrzeby eduakcji ekonomicznej i finansowej, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami, umiejętnego rozpoznawania dostępnych na rynku usług finansowych i korzystania z nich. Zajęcia potrwają 24 godziny lekcyjne.