Tradycyjne spotkanie wielkanocne

Na spotkanie przybyły zaproszone samotne osoby z miasta i gminy( dotarli dzięki busom Caritas Diecezji Pelplińskiej) Pelplin. Wszystkich zebranych powitał ks. dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej- Gerard Jakubiak. Życzenia zdrowia i pomyślności złożył również Zastępca Burmistrza, Pan Tadeusz Błędzki. Spotkaniu od początku towarzyszył dziecięcy chór z Jabłowa pod batutą ks. Gerarda Jakubiaka – także proboszcza z Jabłowa.  Wesołe śpiewy o Zmartwychwstaniu Pańskim, wprowadziły wszystkich w radosny nastrój.Należy dodać, że goście zasiedli do zastawionych stołów, na których królował przede wszystkim żurek z jajem oraz baba wielkanocna. Poczęstunek przygotowali pracownicy kuchni ZS NR1 w Pelplinie, za co należą im się gorące podziękowania. Na zakończenie spotkania, wszyscy zostali obdarowani symbolicznym upominkiem. Za możliwość zaproszenia do szkoły, dziękujemy Panu Dyrektorowi Józefowi Wasiukowi. Spotkanie sfinansowane zostało, jak co roku z funduszu Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Pelplinie. Do spotkania niebawem.