Unieważnienie otwartego konkursu na stanowisko urzędnicze.

Unieważnienie konkursu na stanowisko referenta ds. księgowości i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie. 
        Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, unieważnia ogłoszony otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, z uwagi na zaistaniałe zmiany organizacyjne.   

        Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu podaje się do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.