Uwaga!!! Ważna informacja

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy prosimy zgłaszać:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie – nr tel. 058 536 12 47
2) Urząd Gminy i Miasta w Pelplinie – nr tel. 058 536 12 61 wew. 42
3) Sołtysów poszczególnych sołectw
4) Komisariatu Policji w Pelplinie – nr tel. 058 536 17 02
5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelplinie – nr tel. 058 536 17 00
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
Andrzej Stanuch